Welcome to ‘Chez M&M’; bistro b&բ, home from home  

House Clergeau, Chez M & M is a bistro home from home. Fabulous cooking, quiet comfortable rooms in shabby chic style and the warmest of welcomes . Centrally placed for the Loire Valley chateaux Chenonceau, Chambord, Amboise, Cheverny and the pandas of St Aignan Zoo Beauval.

Այս կայքը ճիշտ տեղեկացնել ձեզ սենյակում առկա, and some of the exciting things you could do whilst you are here.

Հուսով եմ, որ Կտեսնվենք!

House Clergeau վրա TripAdvisor


Welcome to 'Chez M&M';  bistro b&b, home from home

Անձնակազմ

  • Michele Spencer

    Michele Spencer

    էլեկտրոնային: michele-violin@hotmail.co.uk tel. շարժական: +33 (0)7 81 22 50 26 Violinist and English teacher originally from London now living in Pontlevoy with partner Michel, chef and photographer and cat Hector

Որտեղից

26 Rue գնդապետ Filloux 41400 Pontlevoy, France
Բարի